d
c

Secretariat

Ocupaţia de “secretar şcoală” este solicitată pentru activitatea administrativă şi de secretariat din instituţiile de învăţământ preuniversitar (şcoli, licee, cluburi ale elevilor, Casele Corpului Didactic, Inspectorate Şcolare Judeţene etc.), iar funcţia didactic auxiliară de secretar din învăţământul preuniversitar este regăsită în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.