Această întrebare filosofică poate fi reformulată în termeni psihologici astfel: care este identitatea mea de sine?

A avea o identitate înseamnă a fi cineva, a ocupa o anumită poziție într-un context social dat, a dispune de un anumit statut.  Eric Erikson a cercetat această problema și a descoperit că în adolescență apare o căutare asiduă a identității de sine. În această perioadă se produce o centrare deosebită spre a găsi răspunsuri la 3 întrebări: ce pot?, ce sunt?, ce voi fi?

La întrebările de mai sus au căutat și au găsit răspunsuri elevii claselor a XI a în cadrul activităților propuse în proiectul “Tineri angajați în a reuși profesional!”

Activitățile au avut ca obiectiv identificarea propriilor caracteristici de personalitate, aptitudini,  a intereselor și valorilor profesionale. Elevii au completat chestionare și teste psihologice specifice care au fost interpretate sub îndrumarea și sprijinul prof. consilier școlar, iar la final au completat fisa identității vocaționale care le-a oferit o imagine de ansamblu cu privire la răspunsurile întrebărilor mai sus prezentate.

De asemenea, amintim faptul că s-a finalizat etapa de aplicare a studiului de identificare a nevoilor de consiliere și orientare al elevilor. La studiu a participat un  număr de 224 de elevi. La finalul activităților propuse în proiect, se va realiza un posttest care va evidenția nivelul de cunoștințe acumulate de către elevi pe parcursul activităților, comparativ cu cel înregistrat în etapa de pretestare.