Elevii Alexandru Țăranu și Vlad Nistor au obținut locul I la mai multe secțiuni din cadrul SIMPOZIONULUI NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ce a avut loc pe 9 Aprilie 2016 în Târgu Neamț.

Însă, chiar dacă concursul a fost pe domeniul tehnic, la el au participat și fete și care chiar au urcat în clasament. Conceput ca un simpozion pentru dezbatere și diseminare pe domeniul tehnic, el a prilejuit și schimb de noi contacte între cadre didactice și elevi din toată țara, dar și între școli și mediul privat.

Concursul a permis înscrierea și pe domeniul electric, al instalațiilor electrice dar și pe partea de IT, astfel că elevii de la Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Karpen din Bacău au obținut premii și la aceste secțiuni:

  • LOCUL I – Alexandru Țăranu – cu lucrarea Pornirea motoarelor electrice
  • LOCUL I – Alexandru Țăranu – cu lucrarea Platforma RLC
  • LOCUL I – Alexandru Țăranu – cu lucrarea Instalare Windows XP in Virtual Box
  • LOCUL I – Vlad Adrian Nistor – cu lucrarea Robot LegoMindstorms
  • LOCUL II – Roberto Cojocaru – cu lucrarea Router – modificare firmware
  • LOCUL II și MENȚIUNE – Petronela Duca cu lucrarea Instalația electrică de iluminat
  • LOCUL II și MENȚIUNE – Alexandra Savin cu lucrarea Instalația electrică de iluminat (pe platformă)

Profesorii care i-au coordonat și îndrumat sunt Gabriela Bujor, Virgil Popa și Gabriel Năstasă.

Referitor la IPO-TECH, simpozion național de comunicări științifice, precizăm că are ca scop prezentarea, dezbaterea și disiminarea informațiilor din domeniile tehnice și tehnologice, cunoașterea preocupărilor și realizărilor cadrelor didactice și elevilor în domeniul tematicii abordate, inițierea de noi contacte între specialiști, instituții din țară și de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativității elevilor, identificarea și utilizarea de noi resurse alternative energetice, abordarea unor proiecte și participări la programe europene.

Simpozionul a fost organizat la Colegiul Economic Ion Creangă Tîrgu Neamț, fiind propuse patru secțiuni: Secțiunea A – Tehnică, Secțiunea B – Tehnologie, Secțiunea C – Abordare interdisciplinară/transdisciplinară și Secțiunea D – Actualități în domeniul specializării.