ŞCOALA POSTLICEALĂ * Specializarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT * 0234.586.720 * secretariat@ctcnvk.ro * www.ctcnvk.ro

Centrul Național pentru dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, precizează  în preambulul documentulului referitor la Curriculum-ul pentru Școala postliceală, specializarea Tehnician în activătăți de secretariat (nivel 3, avansat) următoarele idei:

  • În conformitate cu procesele de restructurare, care se produc la toate nivelurile în ţara noastră şi care sunt impuse de necesitatea promovării unei economii de piaţă, are loc şi dezvoltarea procesului de reformă a învăţământului profesional şi tehnic, reformă care are ca principal obiectiv asigurarea de specialişti în toate domeniile de activitate, cu o pregătire profesională superioară, capabili a răspunde cerinţelor legislaţiei ţării noastre şi ale Uniunii Europene.
  • Învăţământul postliceal oferă şansa oricărui absolvent de liceu să obţină o calificare la un nivel avansat, care-i facilitează integrarea pe piaţa muncii.
  • Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.
  • Competenţele incluse în calificarea de nivel 3 avansat „Tehnician în activităţi de secretariat” formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de : Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor de protocol; Tehnoredactarea şi multiplicarea documentelor; Realizarea comunicării prin utilizarea echipamentelor de birotică;Administrarea corespondenţei
  • Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi de secretariat, îşi va dezvolta competenţe cheie importante necesare unei bune comunicări atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, îşi va dezvolta competenţe de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă.
  • Curriculum-ul a fost structurat pe module care vizează atât prezentarea conceptelor, principiilor şi noţiunilor esenţiale care formează sistemul teoretic, cât şi aplicabilitatea metodelor şi procedurilor larg utilizate în diferite demersuri la locul de muncă.
  • Unele module au distribuite, conform planului de învăţământ, ore de instruire teoretică dar şi ore de pregătire practică.. Orele de pregătire practică se recomandă a fi realizate la agentul economic pentru a asigura cadrul optim pentru dezvoltarea competenţelor profesionale.
  • Pentru modulele de comunicare profesională în limba modernă 1 şi 2 curriculumul este comun, bazându-se pe aceeaşi unitate de competenţe din standardul de pregătire profesională.

Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău are în oferta educațională pentru învățământul posliceal specializarea Tehnician în activități de secretariat.  Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați telefonic (0234.586.720), prin email (secretariat@ctcnvk.ro) și, de ce nu, vizitându-ne la sediul din Bacău, strada Mioriței Nr. 76 bis. Vă invităm şi pe site-ul de prezentare al colegiului (www.ctcnvk.ro) pentru a afla informații despre Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău.