Colegiul Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău (www.ctcnvk.ro) este Centru de organizare a Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ. Conform Ordinului Nr. 4801 din 20 octombrie 2014 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale în care este stabilit Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015, susţinerea probei scrise a fost stabilită pentru data de 9 iulie 2015.

Definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic de predare care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în Legea privind Statutul personalului didactic şi care are un stagiu de cel puţin 2 ani la catedră, având în aceasta perioada funcţia de baza în învăţământ.

Metodologia [pdf] de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ poate fi consultată pe site-ul definitivat.edu.ro (sunt disponibile inclusiv programele pentru examen; modelul cadru de structură de subiect, respectiv barem de evaluare, pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ; calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului).