An școlar 2015-2016 * FRECVENȚĂ REDUSĂ * Specializarea Științe Sociale * Clasele: IX, X, XI * Școlarizare gratuită * Program adaptat persoanelor care lucrează * posibilitatea de a urma pe parcursul școlarizării a unor cursuri de inițiere IT și de obținere a unor calificări profesionale * 0234.586.720 * secretariat@ctcnvk.ro * www.ctcnvk.ro

Colegiul Tehnic de Comuncații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău organizează, pentru anul școlar 2015-2016, cursuri cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar, oferind posibilitatea înscrierii în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, la specializarea Științe Sociale. Menționăm avantajul pe care îl au persoanele care lucreză având în vedere organizarea cursurilor pe perioada a 30 de zile în fiecare semestru, în intervalul orar 16:00-20:00. De asemenea, subliniem faptul că elevii înscriși la cursurile cu frecvență redusă au posibilitatea ca pe parcursul școlarizării să urmeze cursuri de inițiere IT și de a obține calificări profesionale.

Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați telefonic (0234.586.720), prin email (secretariat@ctcnvk.ro) și, de ce nu, vizitându-ne la sediul din Bacău, strada Mioriței Nr. 76 bis. Vă invităm să vizitați site-ul de prezentare al colegiului (www.ctcnvk.ro) pentru a afla informații despre Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău.

În conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a claselor cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar obligatoriu în care se precizează

  • Învățământul obligatoriu este gratuit pentru toți cetățenii României și are ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor generale și specifice derivate din fiecare disciplină de studiu din curriculum național.
  • Conform prevederilor Legii Nr. 1/2011, învățământul general obligatoriu este de 10 clase și se organizează, de regulă, la forma cu frecvență pentru elevi cu vârsta până la 18 ani.
  • (1) În mod excepțional, învățământul obligatoriu se poate organiza la forma cu frecvență redusă, pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, conform prevederilor Art. 25, alin (2), din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011.
  • (2) Persoanele menționate la aliniatul (1) care au promovat un număr de clase din învățământul obligatoriu, forma cu frecvență, se pot înscrie la forma cu frecvență redusă, în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare (foaie matricolă în original și adeverință eliberată de școală)

la Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău se organizează clase cu frecvență redusăspecializarea Științe Sociale, asigurându-se gratuitatea participării oricărui cetățean Român care îndeplinește condițiile de înscriere.

În metodologia menționată anterior se fac referiri la actele necesare pentru înscrirerea la clasele cu frecvență redusă:

  • Înscrierea se face la secretariatul unităților unităților de învățământ, în perioada hotărâtă de Consiliul de Administrație al școlii.
  • Perioada de înscriere va fi afișată la avizerul unității școlare și la avizierul inspectoratelor școlare județene.
  • Pentru înscrierea la învățământul obligatoriu cu frecvență redusă, solicitanții vor prezenta următoarele documente: cerere de înscriere; certificat de naștere (original și copie); copie după cartea de identitate (unde este cazul); copie după cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal instituit sau a reprezentantului legal, în cazul minorilor; certificat de căsătorie (original și copie, unde este cazul); acte de studii care să ateste anii de școală absolviți anterior, dacă este cazul; adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie