Având în vedere că dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării, în zilele noastre, are un ritm accelerat precum și faptul că avantajele folosirii acestora în procesul instructiv-educativ sunt eficiente și reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala trebuie să manifeste deschidere, s-a considerat utilă încheierea unui parterneriat înter Palatul Copiilor și Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău . Dotările deosebite cu echipamente performante și prezența specialiștilor IT cu foarte bună pregătire de care dispune Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău recomandă Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen Bacău drept un promotor al implementării metodelor TIC în procesul educațional. Palatul Copiilor Bacău, instituție de învățământ non-formal, are ca prioritate de dezvoltare în rândul elevilor care frecventează cercurile acestei instituții dezvoltarea de abilități și competențe specifice fiecărui cerc prin utilizarea de metode de comunicare moderne, bazate pe instrumente de comunicare în TIC.

S-a considerat oportună închiererea unui acord de parteneriat între

  • Palatul Copiilor Bacău, pe de o parte, reprezentat prin director profesor dr. Busuioc Adriana-Cristina și profesor dr. Dumea Nela, coordonator al cercului de Protecția Mediului – Ecologie și colaborator direct în problema utilizării resureselor eLearning,
  • Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău, reprezentată prin director profesor Remus Emanoil Cazacu și informatician Ionel Gabriel Nastasă, administrator al resurselor educaționale AeL și a platformei e-learning Moodle – EduKa, accesibilă la adresa  eduka.lahun.info