EduKa [eduka.lahun.info], platforma e-learning Moodle 2.6, este în permanență actualizată în ceea ce privește uneltele (tipuri de itemi) disponibile cadrelor didactice pentru realizare evaluării elevilor. Ziua de 11 iunie 2015 este momentul de introducere a 3 tipuri de itemi de tip imagine, itemi care completează lista implicită oferită de Moodle (intrebări cu un singur răspuns corect, întrebări cu mai multe răspusuri corecte, întrebări de tipul adevărat-fals, întrebări de asociere a unor elemente, etc).