La Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău profesorii utilizează tehnologii moderne în procesul educațional. Unul din instrumentele utilizate este și platforma e-learning Moodle, accesibilă la adresa EduKa.lahun.info.

În luna iunie, EduKa se evidențiază prin implementarea unui sistem de evaluare centralizată pe nivele de învățământ și pe specializări. În acest sens, s-au creat itemi pentru disciplinele tehnice (module) pentru ca elevii de la clase diferite să poată fi evaluați unitar. Evaluarea elevilor se realizează utilizând stațiile de lucru din Cabinetul AeL și celelalte spații dotate cu tehnică de calcul. Atât elevii din toate clasele din învățământul liceal, cât și cadrele didactice implicate, au conturi de utilizator pe platforma e-learning EduKa.