Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2015-2016, menționează că în perioada 3-7 iulie 2015 este etapa de completare a opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții de clasa a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a (inclusiv completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea). În această perioadă se organizează și etapa de introducere în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere.

Etapa următoare, ce trebuie tratată cu atenție de către elevi și părinți, se desfășoară în perioada 4-8 iulie 2015 și constă în verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău tratează cu maximă atenție și seriozitate popularizarea ofertei educaționale  pentru învățământul liceal și vă invită să aflați informații detaliate despre colegiul nostru vizitând site-urile: oferta.ctcnvk.ro și www.ctcnvk.ro

Pentru detalii: Caledarul admiterii în învățământul liceal de stat (pdf)